Ny brus – «Solør».

Det var lainsering tå ein ny brus på Flisa, med appelsin å æpple-smak, med navne Solør.

Konferansiern skraut tå denna nye brusen, å avsluitte med ein konkuranse. Hain plokke ut tre som skuille svara på spørsmål. Dein som svara rætt, skuille få ei kasse.

Første spørsmål var:
– «Hæ hette dein første kærn på jorda»?

A Jorun skreik «ADAM», å fækk ei kasse brus.

Are spørsmåle var:
– «Hæ hette dein første kjærringa på jorda»?

A Beathe ropte ut «EVA», å fækk si kasse.

Da var det bære a Gudrun atte, å hain spordde:
– «Hæ sa a Eva da’n Adam tok tå sæ fikenbladet første gonga»?

Det vart heilt stille ei staunn, føre a Gudrun lågt sa:
– «Nei, denna greier je itte»!

– «Heilt reikti, du får to kasser»!

Skulefink (I anledning tå atte je fyller 70 i dag)

Detta er leingi sea, mein…..

Veissle Bjørn var 8 år, å var dein gløggeste gutten i klassa si på Østsiden skole, og aillt meine først ferdig med prøven.

Fær at’n itte skulle færstirre resten tå klassa, sar frøkna teil’n:
– «Bjørn, du er så flink at je blir nøtt teil å stille dæ eit ækstra spørsmål. Det sitter 5 fugler på ei grein. Du har med dæ bærsa di å skuter ein tå dam. Hær mange sitter att?»

– «Inga», svarar’n Bjørn.

– «Hæ meiner du… inga», spær frøkna?

– «Vel, dein eine stuper i bakken, å de are fliger skræmt sinn væg».

Frøkna nikker motvilli.

– «Svaret skulle vøri 4, mein je liker måten du teinker på».

Litt seinere rækker’n Bjørn hånda i vere.
– «Ja, Bjørn?»

– «Frøken, kain je få spærja dæ om nåe»?

– «Ja, fær aill del».

– «Okay, 3 kvinnfælk står ved kjosken, og aille har kjøpt sæ iskrem. Ein tå dam sleiker på isen, dein andre biter i’n og dein trea suger på’n. Håkken tå dam er gift»?

Frøkna rødmer:
– «Ehh….Je veit itte heilt, kain det væra ho som saug på’n»?

– «Nei, frøken. Det er ho som har ring på fingeren, mein je liker måten du tenker på».

Adoptert

N’Christian hadde vørti 6 år, å dreiv å lekte med nabogutten. Hain gikk uti stua å spordde:
– «Du pappa, hæsse lagar’n onger»?
Far hass vart heilt færfærde, hain var itte forberedt på detta så tili, så’n vart bære sittan å harke å stamme nåa ord.  N’Christian ga opp.

Hain gikk innatt ått kammeraten å sa:
– «N’Pappa hadde itte snøring. Hain vart så flau att’n seikkert itte har gjort det. Je må væra adoptert»!

Christian hadde blitt 6 år, og lekte med nabogutten. Han gikk ut i stua og spurte:
– «Du pappa, hvordan lager man unger»?
Hans far ble helt forferdet, han var ikke forberedt på dette så tidlig, så han ble bare sittende å harke og stamme noen ord.  Christian ga opp.

Han gikk inn til kammeraten og sa:
– «Pappa hadde ikke snøring. Han ble så flau at han sikkert ikke har gjort det. Jeg må være adoptert»!

 

Etterlyst

Pol’ti i Kongsvinger seinnte ut ein etterlysning på ein kjeilltring, med slike bilder (som i USA) tå’n, frammafrå, fra høgre å vinstre sia. 
Etter ein 5-6 daar fækk dam telefon frå lænnsmainnskontore på Flisa:
– «Vi har tigi hain i mitten, vi trur vi veit håkken hain på vinstresida er, mein vi har itte sett snurten tå hain teill høgre»!

 

Politiet i Kongsvinger sendte ut en etterlysning på en kjeltring, med slike bilder (som i USA) av ham, forfra, fra høyre og venstre side. 
Etter en 5-6 dager fikk de telefon fra lensmannskontoret på Flisa:
– «Vi har tatt han i midten, vi tror vi vet hvem han på venstre side er, men vi har ikke sett snurten av han til høyre»!