Gudstjeneste

24hshop har utrulig mye tå gærmye. Sjå sjæl>

Pateren veintet visitas frå biskopen, mein præstegår’n var i ein sørgelig færfatning.  Blainnt ainne måtte eit færfaillent uthus rives, så pateren fainn fram sleigge å spett.
Dessa eiendela var imidlertid borte på sinndan, rætt føre gudstjenesten.
– «Je må bære spærja dø», sa pateren desperat teill menigheta frå prekestoln, «om nåen tå dø har redskap»?
Aille kæra reiste sæ.
– «Nei, je meinte, har nåen sett redskap som itte rættmessig teillhører dø»?
Ein god del tå kvinnfælka reiste sæ nølende.
– «Nei, nei», stønnet pateren, «je meinte om nåen har sett mitt redskap»?
Fire korgutter, kjærkjetjenarn å diakonen spratt i været.
Pateren ventet visitas fra biskopen, men prestegården var i en sørgelig forfatning.  Blant annet måtte et forfallent uthus rives, så pateren fant fram slegge og spett.
Disse eiendelene var imidlertid borte søndag, rett før gudstjenesten.
– «Jeg må bare spørre dere», sa pateren desperat til menigheten fra prekestolen, «om noen av dere har redskap»?
Alle mennene reiste seg.
– «Nei, jeg mente, har noen sett redskap som ikke rettmessig tilhører dere»?
En god del av kvinnene reiste seg nølende.
– «Nei, nei», stønnet pateren, «jeg mente om noen har sett min redskap»?
Fire korgutter, kirketjeneren og diakonen spratt i været.

Hemmekontor

Gynnekologen, som bodde i første etasje i blokka hadde hemmekontor.

A Guinda i leiligheta over likte itte detta, sæli fær att’n hadde spesialisert sæ på kjønnssjukdommer.

Ein dag dam møttes i inngangsdæra, sa’a Guinda:

– «Je føler mæ uteillpass med at passieinta dine kommer dra’anes hit med dessa kjønnssjukdomma sine. Ein kain jo risikere å bli smitte»!

– «Men kjære dæ», svara dåkktern, «du må jo itte aka på gelenderet da du skær ned trappa»?

Ringe dåkktern

Tellefon ringte hemme hos dåkktern midt på natta, å kjærringa tok tellefon.

– «Le mæ få prate med dåkktern med ein gong», sa ei færtvile kjærring.

Ho såg på gubben, som riste irritert på hugu, å svara:

– «Hain er itte hemme».

– «Jammeinn, je er desperat! Veissledætter mi har høg feber å vondt i magan».

Kjærringa såg på gubben, som mommle:

– «Værme omslag å Parazet».

– «Værme omslag å Parazet», gjentok kjærringa i tellefon.

– «Mein, hjælper det»?

Kjærringa gjentok spørsmålet teill gubben, som sa:

– «Sjælsagt hjælper det»!, nåe kjærringa gjentok.

– «Sei mæ», spordde ho som ringte, «denna gubben du har med dæ i seinga meins dåkktern er borte, har’n peiling på meddisin»?

Innbrudd ….

– «Da je var på pubben i går kveill braut ein tjuv sæ inn hos mæ.

– «Mein kærs i reine, fækk’n med sæ nåe»?

– «Ja, det kain du lite på. To vanvittie blåveiser, knækkt kjeve, klauvd nerleppe å spreingte trommehinner. Kjærringa truidde at det var je som kom fuill hemm å hadde glæmt nøkkeln…….».