Go beskrivelse….

N’Reidar å a Mari hadde vøri gift i 25 år, å hain spordde hæss ho ville beskrive’n. 

Ho svara:
– «Jo, du er ein A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M type».

– «Å hæ faan skær detta beti»? spordde’n.

– «Atletisk, Charmant, Deilig, Elegant, Fantastisk, Gudommelig, Heit, Imponerende, Likandes å Muskuløs».

Hain smilte lykkelig, mein så komm’n på nåe:
– «Du hoppe over B, J å K».

– «Je Bære Kødder»!

Ny tiss

Veissle Olemainn satt i badekare, å såg misfærneigd på tissen sin.

– «Mamma, je trur je skær kjøpe mæ ein ny å stærre tiss», sa’n.

– «Det går itte an å kjøpe ny tiss», svara mor hass.

– «Å jo da, je såg att’n pappa tog plastikken tå sin nye i går, da’n kom ut frå romme teill hushjælpa»!

Bra utstyr

Ein familie på Væstsia kuinne itte få onger, å bestæmte sæ fær å bruke ein donor fær å starte familie.

Dein dagen donorn skuille kåmmå kjisse gubben kjærringaåg sa:

– «Vel, je går bort nå, nå bær donorn snart væra her».

Ein hælv time seinere, ved ein tilfeildighet, kom ein dær-teill-dær bebi-fotograf frå biin innom, å banke på i håp om å gjære eit salg.

– «God morgen, frue», sa’n, «je har kømmi fær å teilbi …»

– «Ah, du treinger itte å færklare», avbrøt kjærringa litt flau, «Je har veinte på dæ».

– «Har du virkeli det»? sa fotografen, «ja, det er bra. Visste du at bebier er min spesialitet»?

– «Det er det gubben min å je hadde håpe. Kom inn å sitt ne».

Etter ei staunn spær a, rødmende:

– «Vel, hæsse skær vi binne»??

– «Overlat aillt teill mæ. Je prøver vanlivis to i badekaret, ein på såffa’n å kanskji eit par på seinga. Nåa gonger kain det væra arrti på stuegølv der du virkelig kain spre ailt ut».

– «Bad, stue gælve? Neppe overraskende at det itte har fungert fær’n Harry å mæ»!

– «Ja, frue, je kain itte gi nåa garantier. Mein om vi prøver fleire ulike steillinger å je skuter frå ein sæks – sju vinkler, er je seikker på at du vil bli færneigd med resultatet.»

– «Puh!, Det er flott»! gispet kjærringa.

– «Frue, i min jobb må’n lære at det tær sin tid. Jeg ville elske å være inn å ut på fæm menutter, mein je er seikker på at du vil bli skuffet med det».

– «Ja det kjinner je teill vældig gætt,» sa a stille.

Fotografen åpne kufferten sin å tog ut nåa bebi-bilder.

– «Detta skjedde på tæppen tå ein buss,» sa’n.

– «Oh, wow!» utbraut ho.

– «Å dessa tvellinga vart usedvanlig vellikke – da’n teinker på hæ vanskeli mora damms var å ærbe med.»

– «Var a vansk’li»?

– «Ja, det må je seia. Jeg vart teill slutt nøtt teill å ta a me teill parken, fær å få jobben reikti gjort. Fælk sto i ein sirkel ruinnt øss, fire og fæm i breidden fær å få ein titt».

– «Fire å fæm i breidden»??? auga hennes var gærdigre tå færundring.

– «Ja,» sa fotografen. «å i meir einn tre timer å, mora bære skreik å ropte – je kuinne nesten itte konsentrere mæ, å da det vart mærtt måtte je skuinne på fær ekorna binnte å nappe i utstire mitt….».

Kjærringa lente sæ fram:

– «Meiner du at dam faktisk beit i, eh … utstire…»?

– «Det er sainnt, frue … Vel, hvis du er klar, sætter je opp stative mitt, så kan vi sætta igang med det samma»

– «Stativ»??

– «Å ja da, je treinger eit stativ teill å hvile Canon min på. Dein er ailtfær diger teill å bli haullt i hånna i lang tid.»

Da var det at kjærringa gikk å jømmte sæ …

Seiltur

N’Kjell Magne å kjærringa var i Fredrikstad, å åt lunsj med eit vænnepar.

Etter lunchen skuille kjærringen ut på shopping, å kæra skuille seile ein tur med båten teill kammeraten.

Detta var itte det lureste dam værdde, fær det bles opp teill storm røtt etter at dam la utpå. I teilleigg var det låg-vattne, så båten havne på gruinn. Dam måtte hoppe uti, å dytte båten tå sandbanken.

Meins dam sto der, gjønnomblaute med vatten teill livet å skauv så sveitta sile, sa’n Kjell Magne:
– «Detta er jaggu bere ein shopping»!

30 år føre.

Da’n Kjell Magne var guttonge, var’n hos onkeln sin i Oslo 17.de mai. Hain gikk gjæmte ein pol’tiheist, kæru som ein hana da’n fækk låne lua tå pol’timainn.

Ei eildre kjærring, som sinns denna guttevælpen masa væl mye, sa fisefint:
– «Du må ikke tro at du er politimann, bare fordi du har den luen på hodet».

N’Kjell Magne såg opp på kjærringa, å svara:
– «Å du må itte tru at du er ei høne, sjæl om du har fjøri hatten»!

Feil på printern

Etter værså eit år binnte dein dyre, nye printern på resturantenå trøkke svarte linjer på aille ærka, så’n Kjell Magne ringte butikken der’n hadde kjøpt’n.

Dein trivlie kærn som svara, sa atte det truli ville væra nukk å reinse skrivarn, å foreslo att’n gjordde det sjæl, fær dam tok 1.000 kroner timen.

N’Kjell Magne lurdde på hæffer hain, som var spesialist, kuinne anbefale at hain skuille gjæra det. Slik kundebehandling kuinne da itte lønne sæ?

– «Å jo da», svara gubben, «det er faktisk ein ordre frå sjefen, vi tjener mye meir på å reparere utstyre etter at fælk har færsøkt å fikse ting sjæl»!

IT-mainn, HJÆLP!!

Musa sitter fast i skrivarn

A Mona ringte færtvile teill databutikken, å ba om hjælp, ho fækk itte skrivi ut, å det haste.

– «Hæ er det som er gæli»? spordde hain på værsste.

– «Musa sitter fast i skrivarn», skreik a Mona.

– «Det går rætt å slet itte an», svara hain, «kain dfu seinne mæ eit bilde»?

– «Veint litt»!

Kjærlighets-seminar

Ei gruppe gifte kvinnfælk i Grue var på seminar, om hæss dam kuinne leva i ein kjærlighetsfuill relasjon med gubben sin.

Kursledern spordde:

– «Hær mange tå dø elsker gubben dør»?

Aille rakk opp hånna.

Så spordd’a:

– «Hær leingi er det sea dø sa ‘Je elsker dæ’ ått gubben»?

Svara varierte frå i dag, i går, nåa daar sea å ‘je kommer itte haug det».

Så fækk dam beskjed om å seinne ei tækstmeilling teill gubben, det det sto «Je elsker dæ», å så skuille dam bytte telefoner å læsa opp svara.

Det var:

– «Æææ, mamman teill onga mine, er du sjuk»?

– «Faan, har du krasje bil’n att»?-

– «Je skjønner itte hæ du meiner».

– «Hæ har du gjort nå. Je teillgir dæ itte, hæ det nå er».

– «?????».

– «Bære sei rætt ut hæ mye du treinger»!

– «Drømmer je»?

– «Om du itte talar om håkken du egentlig skuille seinne denna teill, blir det skillsmisse».

– «Je har bedt dæ sluitte å dreikke»!

– «Håkken er du»?

—- Om du kjinner att gubben på svare, skriv ein kommentar