Å oppdra onger…..

A Gustava hadde vørti 65, å sto i kø på dein lokale dagligvarebutikken fær å betala. Bak a sto ei mor med ein liten gutt, som sto å ditte handlevogna damms mot a Gustava, å dein slo inn i a fleire gonger. Ho snuidde sæ teill mor hass å spordde: ......... Læs meire