Jubilant

N’Johan hadde vørti 67, å skuille gå tå med pensjon frå trappefabrikken, der’n hadde ærbe i 40 år.

Direktør’n haullt ei værm å følelsesladd tale, å teill sluitt sa’n:

– «Hadde vi kuinni samle aille trappen n’Johan har laga, å skjøtt dam sammen, hadde vi kuinni gått heilt teill himmel’n».

Da kom det rolig frå’n Johan:

– «Je har da stort sett bære laga kjellertrapper je»!

Dagen fær politiske taler!

Bære ein gammail vits, som dø bær komma haug teill hausten.

N’John å’n Per Roarvar vældi engsjert i lokalpolitikken, å dam var bære eni om ein ting, at dein are hadde skulla fær at de gikk gæli.

Etter eit møte i kommunerstire, gikk’n Per Roar bort teil’n John å spordde:

– «Hæ var det du sa i debatten om å leigge ne Sinstru’ skula»?

– «Je sa ittnå, je», svara’n John.

– «Je veit det», sa’n Per Roar, «je bære lurdde på hæss du ordla dæ».

Etter påskegudstjenesten

A Gudrun hadde søngi i kjærkja på påskeæftan, å’n Bjørn som var reporter fær lokal-radion skuille intervju’a på direkten.
Mein hain fækk eit uveinte problem; jinta sa itte eit eineste ord.
Teill sluitt varrt’n lei å sa med eit smil:

– «Kjære dæ, Gudeun, kain du itte prate i det hele tatt»?

– «Joda, det kain jeg», svara ho, «mein a mamma har sagt at je itte får prate med fræmm’ne kærer som det lukter breinnevin tå»!

Hæffer feirer vi påske?

Je føler at det er ein del fælk som går ruinnt å itte veit hæffer vi feirer påsken.

Her er færklaringa ein gong fær aille:

Jesus laga som kjinnt vatten om teill vin, å det skjedde på en torsdag (skjærtorsdag). Det er fuill itte rart at det er mangel på vatten der nere?
Det vart ein del dreikking dein dagen, å så kom frædan med duindrende bakrus å aille veit jo det at da blir dagen lang (langfrædag).
Lærdag skjedde det ing……enting, mein på sinndan var aillt glæmt å det bar på’n att med fuill fæst å vindreikking, å detta vara teill langt på kveillen.
Dam vart fuille, å så var det ein sultinn stakkar som ville fange ein hæra å eta, mein hain var sørpe fuill å kom att med ei høne, å aille vart overraske da hæren la eigg. Slik kom påskehæren å påske-eigge inn i detta rote.
Månndan kom, å egentli skuille dam på ærbe, mein dam hadde så gærfæl bakrus at sjefen ga dam fri dein månndan, å slik er det dein dag i dag.
Viktig å itte glæmme historia!!!

Gætt nytt år

Du veit at det vart litt fær mye på nyttårsæftan, om…

 1. Du prøver å dytte vækk nåe frå skuildra, å oppdagar at det er gælve.
 2. Vænna dine ringer å spær om du kom dæ hemmat, å om du har levert atteinne gjeita.
 3. Det finnes ækkle bilder tå dæ, som du itte kommer haug nåe tå.
 4. Du må tæpp’att det eine auge, fær å i\tte sjå dæbbelt.
 5. Du har liggi på fortauet å kjæfte på dein idioten som tråkke på hånna di, å oppdaga ta det var dæ sjæl.
 6. Du kom hemmat drita, oppdaga dein tomme seinga å ringt lænsmainn om atte du hadde vørtti bortført.
 7. Du vakkner på mårån der du ligger på gælve,å bikkja di sleiker dæ i annsekte – mein du har itte bikkje.
 8. Du vakkner så fyllesjuk at du er reidd fær å stryke med.  Ein hælvtime seiere ønskerr du at du var dau.
 9. Du finner to tomme ølfat på stugugælve.
 10. Du kain kværke innsekter å små dyr ved å puste på dam.

Bokmål ER LAGT PÅ IS.

På årets siste dag

Minner, fakta å vitserester.

 1. Kain vi røpe at gruinn teill at maten er så billig på Stortingsrestauranten er fær å friste politikkera teill å eta nåe ainne ein kameler.
 2. I sæmmar sprade nabo’n topplaus i sola, med de digre puppa.  Skuille ønske kjærringa hass gjær det neste år.
 3. Det er gætt atte det itte snør i juli, da er det ailt fær værmt teill å måke snø.
 4. Såg ein uteliggar (tiggar) i sæmmar, med iPhone, smartklokke å iPods.
  Det var ein dingseboms.
 5. Fækk ein 500 lapp teill jul.  Går i banken etter nyttår, å spær om je kain bytte’n i ein stærre.
 6. Uinner finalen tå «Maskorama» skreik aille «AV MED MASKA».  FHI ringte å sa NEI.
 7. Nå er strømmen så dyr, at kvinnfælka må slutte med «dein oppladbare», å bruke gubben att.
 8. Lyset på Noahs Ark var «flomlys».
 9. Bilfabrikken Lada kommer med El-bil i 23, dein heter NyLada.
 10. Ein transeksuell person er ein som smær sæ inn med tran føre akta.

Bokmål ER LAGT PÅ IS.