Språkproblemer

A Mona hadde fått sæ ærbe i ein butikk innafær.  Turistsesongen hadde så vidt binnt, å ein dag kom det inn ein kær, som spordde om nåe på eingelsk. A Mona var itte sæli go i språk, så ho bære riste på hugu.  Gubben prøvde såæ på fransk ut......... Læs meire

Livatt nyføtt onge

N’Geir Ove (tidligere sjef) hadde kømmi gætt opp i åra, da’n færelske sæ i ei ong jinte i Thailand, som’n gifte sæ me. Ingen tå dam hadde onger, nåe beigge ville ha, mein hain var steril. Mein det fainntes det løsning på, der nere......... Læs meire

Å oppdra onger…..

A Gustava hadde vørti 65, å sto i kø på dein lokale dagligvarebutikken fær å betala. Bak a sto ei mor med ein liten gutt, som sto å ditte handlevogna damms mot a Gustava, å dein slo inn i a fleire gonger. Ho snuidde sæ teill mor hass å spordde: ......... Læs meire

Færplantningslære

– «Hærtte kommer je frå, mamma»? spordde veissle Frank. Mor hass hadde veinte leingi, nåe reidd på detta vansk’lie spørsmåle, mein tok sæ sammen å ga’n Frank ein utførling beskrivelse tå aillt, frå samleiet teill dramaet ......... Læs meire