Færplantningslære

– «Hærtte kommer je frå, mamma»? spordde veissle Frank. Mor hass hadde veinte leingi, nåe reidd på detta vansk’lie spørsmåle, mein tok sæ sammen å ga’n Frank ein utførling beskrivelse tå aillt, frå samleiet teill dramaet ......... Læs meire