Dagen fær politiske taler!

Bære ein gammail vits, som dø bær komma haug teill hausten. N’John å’n Per Roarvar vældi engsjert i lokalpolitikken, å dam var bære eni om ein ting, at dein are hadde skulla fær at de gikk gæli. Etter eit møte i kommunerstire, gikk’n Per Ro......... Læs meire

Vegetarianer

N’Kjell Magne hadde vørtti vegetarianer, så je tok’n med teill butikken, så’n skuille få vælja sjæl.I frysedisken fainn’n ei pakke det sto «Løvbiff» på, å hain spordde hæsse løv dein var laga tå. Je svara så ærli so......... Læs meire