Sælja eigg

– «Je har kjøpt mæ nåa høner», sa’n Paul, «nå skær je snart få hemmlaga eigg, å kjukklinger«. – «Kain du det, du da»? – «Nei, mein je håper hanan kainn det». ......... Læs meire