Vil du ha mat?

Kjærringa spordde gubben sin omm’n ville ha frokost:

– «Hæ seier du teill eigg å beiken, ei brøskive å ein kopp kaffe»?

– «Nei takk, je er itte suiltinn», svara’n, «denna viagra’n har gjort at je itte har matløst».

Nåa timer seinere spær’a omm’n vil ha lunch, å teillbir’n tomatsuppe, hemmebaka ruinn-støkker å eit ostesmærebrø, mein hain svarar det samma:

– «Nei takk, je er itte suiltinn, denna viagra’n har tigi ifrå mæ matløsta».

Da det vart middastid, spordd’a om hæ’n ville ha:

– «Vil du ha kjøttkater i bron saus eiller pølser i pottisstappe»?

– «Nei, viagra’n har tigi ifrå mæ aill matløsta».

Denna gonga svara a gærsint:

– «Vell, i så faill, kom dæ tå mæ, så je får eta.  Je er gærsuiltinn».

Ei nigift blondine

Ei nigift blondine kom inn på RTV’n på Flisa, fær å lære å bruke dein nie, avanserte kaffetraktern ho hadde fått i brillupsgave.  Sæljarn færklardde i detalj hæss det skuille gjæras, om hæss a slo’n på, innstillig tå timer’n, å hæss a kuinne gå å leigge sæ å få nitrakte kaffe da a sto opp.

Eit par vikur etterpå komm’a innom att fær å kjøpe nåa kassetter, å sæljarn lurdde på hæss det gikk med kaffetraktern.

– «Joa, dein er heilt fantastisk, lagar innmari go kaffe», svara blondina, «mein je sinns det er tongvinnt att’n må gå å leigge sæ fær å få sæ ein kopp kaffe».

Go beskrivelse….

N’Reidar å a Mari hadde vøri gift i 25 år, å hain spordde hæss ho ville beskrive’n. 

Ho svara:
– «Jo, du er ein A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M type».

– «Å hæ faan skær detta beti»? spordde’n.

– «Atletisk, Charmant, Deilig, Elegant, Fantastisk, Gudommelig, Heit, Imponerende, Likandes å Muskuløs».

Hain smilte lykkelig, mein så komm’n på nåe:
– «Du hoppe over B, J å K».

– «Je Bære Kødder»!

Bra utstyr

Ein familie på Væstsia kuinne itte få onger, å bestæmte sæ fær å bruke ein donor fær å starte familie.

Dein dagen donorn skuille kåmmå kjisse gubben kjærringaåg sa:

– «Vel, je går bort nå, nå bær donorn snart væra her».

Ein hælv time seinere, ved ein tilfeildighet, kom ein dær-teill-dær bebi-fotograf frå biin innom, å banke på i håp om å gjære eit salg.

– «God morgen, frue», sa’n, «je har kømmi fær å teilbi …»

– «Ah, du treinger itte å færklare», avbrøt kjærringa litt flau, «Je har veinte på dæ».

– «Har du virkeli det»? sa fotografen, «ja, det er bra. Visste du at bebier er min spesialitet»?

– «Det er det gubben min å je hadde håpe. Kom inn å sitt ne».

Etter ei staunn spær a, rødmende:

– «Vel, hæsse skær vi binne»??

– «Overlat aillt teill mæ. Je prøver vanlivis to i badekaret, ein på såffa’n å kanskji eit par på seinga. Nåa gonger kain det væra arrti på stuegølv der du virkelig kain spre ailt ut».

– «Bad, stue gælve? Neppe overraskende at det itte har fungert fær’n Harry å mæ»!

– «Ja, frue, je kain itte gi nåa garantier. Mein om vi prøver fleire ulike steillinger å je skuter frå ein sæks – sju vinkler, er je seikker på at du vil bli færneigd med resultatet.»

– «Puh!, Det er flott»! gispet kjærringa.

– «Frue, i min jobb må’n lære at det tær sin tid. Jeg ville elske å være inn å ut på fæm menutter, mein je er seikker på at du vil bli skuffet med det».

– «Ja det kjinner je teill vældig gætt,» sa a stille.

Fotografen åpne kufferten sin å tog ut nåa bebi-bilder.

– «Detta skjedde på tæppen tå ein buss,» sa’n.

– «Oh, wow!» utbraut ho.

– «Å dessa tvellinga vart usedvanlig vellikke – da’n teinker på hæ vanskeli mora damms var å ærbe med.»

– «Var a vansk’li»?

– «Ja, det må je seia. Jeg vart teill slutt nøtt teill å ta a me teill parken, fær å få jobben reikti gjort. Fælk sto i ein sirkel ruinnt øss, fire og fæm i breidden fær å få ein titt».

– «Fire å fæm i breidden»??? auga hennes var gærdigre tå færundring.

– «Ja,» sa fotografen. «å i meir einn tre timer å, mora bære skreik å ropte – je kuinne nesten itte konsentrere mæ, å da det vart mærtt måtte je skuinne på fær ekorna binnte å nappe i utstire mitt….».

Kjærringa lente sæ fram:

– «Meiner du at dam faktisk beit i, eh … utstire…»?

– «Det er sainnt, frue … Vel, hvis du er klar, sætter je opp stative mitt, så kan vi sætta igang med det samma»

– «Stativ»??

– «Å ja da, je treinger eit stativ teill å hvile Canon min på. Dein er ailtfær diger teill å bli haullt i hånna i lang tid.»

Da var det at kjærringa gikk å jømmte sæ …

Livatt nyføtt onge

N’Geir Ove (tidligere sjef) hadde kømmi gætt opp i åra, da’n færelske sæ i ei ong jinte i Thailand, som’n gifte sæ me.

Ingen tå dam hadde onger, nåe beigge ville ha, mein hain var steril.

Mein det fainntes det løsning på, der nere i smilets lainn.

På sjukehuse i Pattaya kuinne dam bytte de sentrale dela i hass testikkler, med teilsvarende frå ein ong, viril apekatt.  Opprasjon vart fagmessi bra utført, å værså ni måner etterpå fødde kjærringa ein vælskapt onge.  Gubben, som itte rakk fram i tide, spordde om det vart gutt eiller jinte.

– «Det veit vi itte einnå», svara sjukepleiern, «vi klarer itte å få ongen ned frå taklampa»!

Seiltur

N’Kjell Magne å kjærringa var i Fredrikstad, å åt lunsj med eit vænnepar.

Etter lunchen skuille kjærringen ut på shopping, å kæra skuille seile ein tur med båten teill kammeraten.

Detta var itte det lureste dam værdde, fær det bles opp teill storm røtt etter at dam la utpå. I teilleigg var det låg-vattne, så båten havne på gruinn. Dam måtte hoppe uti, å dytte båten tå sandbanken.

Meins dam sto der, gjønnomblaute med vatten teill livet å skauv så sveitta sile, sa’n Kjell Magne:
– «Detta er jaggu bere ein shopping»!

30 år føre.

Da’n Kjell Magne var guttonge, var’n hos onkeln sin i Oslo 17.de mai. Hain gikk gjæmte ein pol’tiheist, kæru som ein hana da’n fækk låne lua tå pol’timainn.

Ei eildre kjærring, som sinns denna guttevælpen masa væl mye, sa fisefint:
– «Du må ikke tro at du er politimann, bare fordi du har den luen på hodet».

N’Kjell Magne såg opp på kjærringa, å svara:
– «Å du må itte tru at du er ei høne, sjæl om du har fjøri hatten»!

Hauk over hauk

– «Nå», sa’a Mona teill privat-dettektiven, «færdde du etter gubben min i går, slik vi avtala»?

– «Det gjordde je», svara hain, «je færdde etter’n teill ein avsides restaurant, teill ein bar, å teill sluitt teill ei leilighet i gamlebyn».

– «Aha», ropt’a Mona triumferende, «er det nåen som heilst tvil om hæ’n dreiv med»?

– «Nei, absoluitt itte, hain færdde etter dæ»!

Kjærlighets-seminar

Ei gruppe gifte kvinnfælk i Grue var på seminar, om hæss dam kuinne leva i ein kjærlighetsfuill relasjon med gubben sin.

Kursledern spordde:

– «Hær mange tå dø elsker gubben dør»?

Aille rakk opp hånna.

Så spordd’a:

– «Hær leingi er det sea dø sa ‘Je elsker dæ’ ått gubben»?

Svara varierte frå i dag, i går, nåa daar sea å ‘je kommer itte haug det».

Så fækk dam beskjed om å seinne ei tækstmeilling teill gubben, det det sto «Je elsker dæ», å så skuille dam bytte telefoner å læsa opp svara.

Det var:

– «Æææ, mamman teill onga mine, er du sjuk»?

– «Faan, har du krasje bil’n att»?-

– «Je skjønner itte hæ du meiner».

– «Hæ har du gjort nå. Je teillgir dæ itte, hæ det nå er».

– «?????».

– «Bære sei rætt ut hæ mye du treinger»!

– «Drømmer je»?

– «Om du itte talar om håkken du egentlig skuille seinne denna teill, blir det skillsmisse».

– «Je har bedt dæ sluitte å dreikke»!

– «Håkken er du»?

—- Om du kjinner att gubben på svare, skriv ein kommentar