Ei nigift blondine

Ei nigift blondine kom inn på RTV’n på Flisa, fær å lære å bruke dein nie, avanserte kaffetraktern ho hadde fått i brillupsgave.  Sæljarn færklardde i detalj hæss det skuille gjæras, om hæss a slo’n på, innstillig tå timer’n, å hæss a kuinne gå å leigge sæ å få nitrakte kaffe da a sto opp.

Eit par vikur etterpå komm’a innom att fær å kjøpe nåa kassetter, å sæljarn lurdde på hæss det gikk med kaffetraktern.

– «Joa, dein er heilt fantastisk, lagar innmari go kaffe», svara blondina, «mein je sinns det er tongvinnt att’n må gå å leigge sæ fær å få sæ ein kopp kaffe».

Kuinsti intelligens på facebook

Ein gutt var på ein datautstilling, å der viste dam fær første gong fram ein datamaskin som hadde «Facebook 2» innstallert. Der var det innlagt slik kuinsti inntelligens, som kuinne svara på aillt. Gutten fækk prøve sæ, å spordde datamaskinen: 

? «Hærtt er far min»?

Datamaskin svara att’n satt på ein pub i London å drakk øl.

? «Det er gæli», svara gutten, «far min daue fær fæm år sea».

Operatøren ba gutten om å formulere spørsmålet litt ainnsless, fær å kontrollere, å gutten spordde:

? «Hærtte er min mors æktemainn»?

Teill svar fækk’n:

– «Hain daue fær fæm år sea. Far din sitter på en pub i London å dreikker øl».

Feil på printern

Etter værså eit år binnte dein dyre, nye printern på resturantenå trøkke svarte linjer på aille ærka, så’n Kjell Magne ringte butikken der’n hadde kjøpt’n.

Dein trivlie kærn som svara, sa atte det truli ville væra nukk å reinse skrivarn, å foreslo att’n gjordde det sjæl, fær dam tok 1.000 kroner timen.

N’Kjell Magne lurdde på hæffer hain, som var spesialist, kuinne anbefale at hain skuille gjæra det. Slik kundebehandling kuinne da itte lønne sæ?

– «Å jo da», svara gubben, «det er faktisk ein ordre frå sjefen, vi tjener mye meir på å reparere utstyre etter at fælk har færsøkt å fikse ting sjæl»!

IT-mainn, HJÆLP!!

Musa sitter fast i skrivarn

A Mona ringte færtvile teill databutikken, å ba om hjælp, ho fækk itte skrivi ut, å det haste.

– «Hæ er det som er gæli»? spordde hain på værsste.

– «Musa sitter fast i skrivarn», skreik a Mona.

– «Det går rætt å slet itte an», svara hain, «kain dfu seinne mæ eit bilde»?

– «Veint litt»!