Livatt nyføtt onge

N’Geir Ove (tidligere sjef) hadde kømmi gætt opp i åra, da’n færelske sæ i ei ong jinte i Thailand, som’n gifte sæ me. Ingen tå dam hadde onger, nåe beigge ville ha, mein hain var steril. Mein det fainntes det løsning på, der nere......... Læs meire

Vegetarianer

N’Kjell Magne hadde vørtti vegetarianer, så je tok’n med teill butikken, så’n skuille få vælja sjæl.I frysedisken fainn’n ei pakke det sto «Løvbiff» på, å hain spordde hæsse løv dein var laga tå. Je svara så ærli so......... Læs meire