Gjær hær som heilst

Ei vældreigd, blond studine frå Våler kom inn på kontore teill dein kjække, onge professorn, å sa:
– «Je gjær hær som heilst fær å bestå æksanen»!

Ho lente sæ mot’n, strauk håre atteinne å såg’n djupt inn i aua, å sa:
– «Je meiner der… je gjær absoluitt aillt»!

Hain såg a inn i auga, å sa:
– «Aillt»??

– «Ja, absoluitt aillt»!

Hain lente sæ atteinne, å sa:
– «Er du villi teill å …………………….. studere»?

Vil du ha mat?

Kjærringa spordde gubben sin omm’n ville ha frokost:

– «Hæ seier du teill eigg å beiken, ei brøskive å ein kopp kaffe»?

– «Nei takk, je er itte suiltinn», svara’n, «denna viagra’n har gjort at je itte har matløst».

Nåa timer seinere spær’a omm’n vil ha lunch, å teillbir’n tomatsuppe, hemmebaka ruinn-støkker å eit ostesmærebrø, mein hain svarar det samma:

– «Nei takk, je er itte suiltinn, denna viagra’n har tigi ifrå mæ matløsta».

Da det vart middastid, spordd’a om hæ’n ville ha:

– «Vil du ha kjøttkater i bron saus eiller pølser i pottisstappe»?

– «Nei, viagra’n har tigi ifrå mæ aill matløsta».

Denna gonga svara a gærsint:

– «Vell, i så faill, kom dæ tå mæ, så je får eta.  Je er gærsuiltinn».

Ei nigift blondine

Ei nigift blondine kom inn på RTV’n på Flisa, fær å lære å bruke dein nie, avanserte kaffetraktern ho hadde fått i brillupsgave.  Sæljarn færklardde i detalj hæss det skuille gjæras, om hæss a slo’n på, innstillig tå timer’n, å hæss a kuinne gå å leigge sæ å få nitrakte kaffe da a sto opp.

Eit par vikur etterpå komm’a innom att fær å kjøpe nåa kassetter, å sæljarn lurdde på hæss det gikk med kaffetraktern.

– «Joa, dein er heilt fantastisk, lagar innmari go kaffe», svara blondina, «mein je sinns det er tongvinnt att’n må gå å leigge sæ fær å få sæ ein kopp kaffe».

Korridorpassieint

Eit sjekkeli rasshæl tå ein direktør hadde fått nåe inn i H%&¤#tte vonnt i magan, å vart seinnt teill Sentralsjukehuset på Kongsvinger fær uinnersøkelse.  Der vart’n «korridorpassieint» teill å binne med.

Hain oppførdde sæ «som hemme», kjæfte å kommanderte pleiera ruint som om dam var hass ansatte.

Etter ei staunn var’n fresk at, meinnte’n, å ville ut der i frå.  Detta pågikk heilt teill a Unni kom på vakt.  Ho gikk rætt inn teill’n å sa:

– «Je må ta tæmpen på dæ»!

– «Hæffer i H#####e skær du det, je føler mæ heilt fin»?

– «Slik er regla», sa a Unni.

– «Ja, så steikk detta h¤##¤ttes tærmometre i kjæften på mæ, da».

– «Det er itte slik vi gjær det her, her skær det måles i anus, leigg då på magan».

Hain klaga, masa å kjæfte, men la sæ teill sluitt på magan å beit sammen teinna da’n kjinnte nåe hart treinge inn i ræva hass.

Slik vart’n liggan i bortimot ein time, å’n fækk itte sagt eit eineste ord, fær det er vanskeli å kjæfte, dan’n ligger på ein gærdiger maga.  Mein hain lurdde fælt på hæffer så mange lo, å hæ dam lo tå.

Teill sluitt kom dåkktern, som å binnte å gap-skratte.

– «Hæ f#¤# er det aille ler tå»? spordde’n, «har dam aildri sett ein direktør ta tæmpen fær»???

– «Jo da, mein ailldri med ein tannbørste»!

Blondiner….

Ei blondine var gjenganger på fødeavdelingen. Da ho hadde fått sin ått’ne onge, spordde overlegen henner om det itte snart var nukk.

Blondina var enig, mein kom like fuillt dit att fær både niende å tiende gong.  Hær gong hadde overlegen ein alvorli prat me’a, å hær gong låvå ho at det var siste gong.

Da ho allikevæl kom att fær ellevte gong, hault overlegen ei streing færmaningstale ått‘a, å sa at nå måtte det væra slutt.

 – «Ja», sa blondina bestæmmt, «nå er det sluitt, fær nå har je eindeli fønni ut tå hæ det kommer tå».

Go beskrivelse….

N’Reidar å a Mari hadde vøri gift i 25 år, å hain spordde hæss ho ville beskrive’n. 

Ho svara:
– «Jo, du er ein A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M type».

– «Å hæ faan skær detta beti»? spordde’n.

– «Atletisk, Charmant, Deilig, Elegant, Fantastisk, Gudommelig, Heit, Imponerende, Likandes å Muskuløs».

Hain smilte lykkelig, mein så komm’n på nåe:
– «Du hoppe over B, J å K».

– «Je Bære Kødder»!