Broderlig

– «Du er itte så dom som du ser ut teill», sa bror min.
– «Det er det som er dein stærste færs’kjell’n på øss», svara je.

– «Du er ikke så dum som du ser ut til», sa min bror.
– «Det er det som er den største forskjellen på oss», svarte jeg.