Boksing

Boksarn vart telt ut, å meins motparten vart kåre som vinnar, sa dein sprættsinte trænarn:
– «Det var i går kveill du skuille leigge dæ tili»!

Bokseren ble telt ut, å mens motparten ble kåret som vinner, sa den veldig sinte treneren:
– «Det var i går kveld du skulle legge deg tidlig»!