Nåe værre?

Uinner eit avhaullsmøte på Flisa fær 50 år sea, haullt foredragshaullarn ei tordentale om sprit, fuill tå færmaninger, å sluitte med.
– «Dø skær væta att alkoholen er ein færbainnelse.  Aille færbrytelser, aille kriger, ja faktisk aillt faenskap her på jorda kommer tå alkohol».

– «Mine vænner», sa’n heillt teill sluitt, «kainn dæ teinkje dø nåe som er værre einn alkohol»?

– «Ja», svara je, «tørsten».

Bokmål

Under et avholdsmøte på Flisa for 50 år siden, holdt foredragsholderen en tordentale om alkohol, full av formaninger, og sluttet med.
– «Dere skal vite at alkoholen er en forbannelse.  Alle forbrytelser, alle kriger, ja faktisk alt faenskap her på jorda kommer av alkohol».

– «Mine venner», sa han helt til slutt, «kan dere tenke dere noe som er verre enn alkohol»?

– «Ja», svarte jeg, «tørsten».

Sjuk dyrlege

Ein sjuk dyrlæge seinnte bud etter dåkktorn.

– «Da je får pasieinter teill behandling, kain je itte spærja dam om nåe. Je må støtte mæ teill min ærfaring å det je har lært. La mæ nå sjå, om du kain gæra som mæ, stille diagnose uta å stille eit eineste spørsmål»!

Dåkktern uinnersøkte’n uta eit ord, skreiv ut ei resept å sa:

– «Om detta itte har gjort dæ bere i løpe tå ei vikus ti, blir vi dessværre nøtt teill å avlive dæ».

Bokmål

En syk dyrlege sendte bud etter doktoren.

– «Da jeg får pasienter til behandling, kan jeg ikke spørre dem om noe. Jeg må støtte meg til min erfaring og det jeg har lært. La meg nå se, om De kan gjøre som meg, stille diagnose uten å stille et eneste spørsmål»!

Doktoren undersøkte ham uten et ord, skrev ut en resept og sa:

– «Dersom dette ikke har gjort Dem bedre i løpet av en ukes tid, blir vi dessverre nødt til å avlive Dem».

De Hofferske julebordregler

 1.  Gå itte på julebord uta træning, dreikk litt akkevitt hær dag…..jo meir du dreikker jo bere ruste er du.
 2. Gå aildri aleine hem. Meill frå hært du har vøri, æktefeilla di finner det ut samma faen.
 3. Kom tili å sjekk bordplasseringen, bytt kort om nødveindig.
 4. Det er inga skam å ta med sæ ein på lomma. Fyll lærka heilt, sjøl om du har lovå å komma hem føre det blir fær seint. Det blir det aildri nåe tå uansett.
 5. Itte prøv å klatre opp i juletreet. Uansett hær høgt du kommer blir du aildri ei stjerne.
 6. Sørg fær å komma tili teill matfatet, det kain bli tomt.
 7. Vær utruste sjæl på stuitte fæster. Ta aillti med det utstyret nachspielet kræver..
 8. Det er inga skam å spy, mein uinngå det meins du prater.
 9. Spar på kræften, de bæste slagsmåla skjer sjelden føre i drosjekø’n.
 10. Ta ruinda å be aille du ærber sammen med om uonnskylling på måndagsmårån…hvis du einnå er blainnt de ansatte…
Bokmål
 1.  Gå ikke på julebord uten trening, drikke litt akevitt hver dag..jo mer du drikker jo bedre rustet er du.
 2. Gå aldri alene hjem. Meld fra hvor du har vært, ektefellen din finner det ut uansett.
 3. Kom tidlig og sjekk bordplasseringene, bytt kort om nødvendig.
 4. Det er ingen skam å ta med seg en på lomma. Fyll lerken helt, selv om du har lovet å komme hjem før det blir for sent. Det blir aldri noe av uansett.
 5. Ikke prøv å klatre opp i juletreet. Uansett hvor høyt du kommer blir du aldri en stjerne.
 6. Sørg for å komme tidlig til matfatet, det kan bli tomt.
 7. Vær rustet selv på kortere fester. Ta alltid med det utstyret nachspielet krever..
 8. Det er ingen skam å spy, men unngå det når du snakker.
 9. Spar på kreftene, de beste slagsmålene skjer sjelden før drosjekøen.
 10. Ta runden og be samtlige medarbeidere om unnskyldning mandag morgen…hvis du fremdeles er blant de ansatte…

Rætt mainn gjæmte’n

Ein eildre kær skuille haulle tale i årsmøte teill Grue idtrættslag. (NB!  Itte skrivefeil!)
Nåa menutter føre’n skuille opp, mærke gubben på plassen gjæmte’n att’n tydelig var nærvøs.
– «Er det nåe som er gæli»? spordde’n, «har du glæmmt manuskripte kanskji»?
– «Mye værre, je har miste gebisse mitt, så je kommer teill å høres heillt latterli ut».
– «Miste gebisse? Je har ein fæm-sæks gebiss i væska. Vil du freisste om eit tå dam pæsser»?
Gammlingen prøvde, å det fjærde passe akkurat.
– «Er du tainnlege, du»? spordde’n.
– «Nei, je driver begravelsesbyrå».

Bokmål

En eldre kar skulle holde tale i årsmøte til Grue idtrettslag. (NB! Ikke skrivefeil!)
Noen minutter før han skulle opp, merket mannen på plassen ved siden av ham at han tydelig var nervøs.
– «Er det noe som er galt»? spurte han, «har du glemt manuskriptet kanskje»?
– «Mye verre, jeg har mistet gebisset mitt, så jeg kommer til å høres helt latterlig ut».
– «Mistet gebisset? Jeg har en fem-seks gebiss i veska. Vil du forsøke om et av de passer»?
Gamlingen prøvde, og det fjerde passet akkurat.
– «Er du tannlege, du»? spurte han.
– «Nei, jeg driver begravelsesbyrå».

Kain je

Ho sa teill busssjåførn:
– «Je har itte peinger»!
Uta truse, løft’a på kjolen, å sa:
– «Kainn je betala me denna»?
– «H.. har du itte mindre………», svara sjåførn.

Bokmål

Hun sa til busssjåføren:
– «Jeg har ikke penger»!
Uten truse, løftet hun på kjolen, og sa:
– «Kan jeg betale med denne»?
– «H.. har du ikke mindre………», svarte sjåføren.

Gætt svara

N’Morten kom hemmat, mækkette å gjønnomblaut.

– «Mein Morten, hæ har du gjort»??

– «Je snubble, å datt oppi eit vasshæl».

– «Åsså med finklea på»?

– «Ja, je rakk itte å kle tå mæ».

Bokmål

Morten kom hjem, skitten og gjennombløt.

– «Men Morten, hva har du gjort»??

– «Jeg snublet, og falt oppi et vannhull».

– «Og så med finklærne på»?

– «Ja, jeg rakk ikke å kle av meg».