A’Tove

Blonde gærpene Tove kom inn på Centrum Textil, å spordde:
– «Kain je få prøve dein raue kjolen i vindue»?

– «Ja da», svarte ækspeditørn med eit glis, «om du kommer att i firetia på frædan».

– «Må je veinte så leingi»?

– «Ja, om du skær prøve’n i vindue, så.  I prøveromme kain du gjæra det med ein gong».

Blonde vakre Tove kom inn på Centrum Textil, og spurte:
– «Kan jeg få prøve den røde kjolen i vinduet»?

– «Ja da», svarte ekspeditøren med et glis, «om du kommer tilbake i firetiden på fredagen».

– «Må jeg vente så lenge»?

– «Ja, om du skal prøve den i vinduet, så.  I prøverommet kan du gjøre det med en gang».