Ækteskap

 

– «Ækteskape mitt er som vin», sa’n Helge, «det blir bere å bere fær hærtt år som går».
– «Slik var mitt å», svara’n Paul, «mein nå har det vørtti reine eddikken»!

– «Ekteskapet mitt er som vin», sa Helge, «det blir bedre og bedre for hvert år som går».
– «Slik var mitt å», svarte Paul, «men nå har det blitt rene edikken»!