Gift i 40 år

Eit æktepar hadde vøri gift i 40 år, å det skuille feires. N’Paul kom på att’n skuille haulle ei tale fær kjærringa, å orda falt nåenluinde slik: – “Ja, nå har vi vøri gift i 40 år å je må nukk sei at tida ha gått gærseint.” ......... Læs meire