Oppsagt

N’Knut Morten kom inn i dyrebuttikken å sa:
– «Je vil kjøpe 9 rætter, fæm mus å ein påså lus».

– «Det var da ei mærkelig bestilling», sa ho bak disken, «hæ i aill væla skær du med detta»?

– «Husægarn har gitt mæ beskjed om å flætta, å det står i kontrakta at je skær levere leiligheta i samma stainn som da je flætte inn»!

Knut Morten kom inn i dyrebutikken og sa:
– «Jeg vil kjøpe 9 rotter, fem mus og en pose lus».

– «Det var da en merkelig bestilling», sa hun bak disken, «hva i all verden skal du med dette»?

– «Huseieren har gitt meg beskjed om å flytte, å det står i kontrakten at jeg skal levere leiligheta i samme stand som da jeg flyttet inn»!

ØL

N’Olav fækk streing beskjed om, att’n bære fækk dreikke tre øl.  Å hain skuille væra hemme klokka 22.
Faen så sint kjærringa var, da’n bytte om dessa tala.

Olav fikk streng beskjed om, at han bare fikk drikke tre øl.  Og han skulle være hjemme klokken 22.
Faen så sint kona var, da han bytte om disse tallene.

Røyking

To gammle gubber satt på Flamingo å prate!
Så sa dein eine:
– «Je har hørdd at det er så fali å reike».
Da svara dein are:
– «Nå har je reikt sea je var 12 år, å nå er je 82».
Dein første:
– «Joo, mein hvis du itte hadde reikt, så hadde du kanskji vøri 90 nå»!

To gamle gubber satt på Flamingo og pratet!
Så sa den ene:
– «Jeg har hørt at det er så farlig å røyke».
Da svarer den andre:
– «Nå har jeg røkt siden jeg var 12 år, og nå er jeg 82».
Den første:
– «Joo, men hvis du ikke hadde røkt, så hadde du kanskje vært 90 nå»!

Hos psykologen

– «Finns det nåa teillfeiller tå galskap i din familie?» spordde psykologen dein kvinnelige pasieinten.
– «Det kain du skrive opp!», svara ho, «gubben min trur næmm’li att’n bestæmmer hemme..».

– «Finnes det noen tilfeller av galskap i familien din?» spurte psykologen den kvinnelige pasienten.
– «Det kan du skrive opp!», svarte hun, «mannen min tror nemlig at han bestemmer hjemme..».

Overfall

Ei eildre kjærring var på væg hemmatt teill Tjura, da ein maskert kær overfaillt’a, å drog tå’a skjørt å truser.

– «HJÆLP», skreik’a, «je blir lurt, je blir lurt».

Kærn glana færbause på’a, med boksen ne’på hæla:
– «Du blir aillså vålltigin, itte lurt», sa’n.

Ho peker på pekken hass, å svarar:
– Om du vålltær mæ med detta der, da blir je lurt».

En eldre dame var på vei hjem til Tjura, da en maskert mann overfalt henne, og dro av henne skjørt og truser.

– «HJELP», skrek hun, «jeg blir lurt, jeg blir lurt».

Mannen kikket forbauset på henne, med boksene nede på helene:
– «Du blir altså voldtatt, ikke lurt», sa han.

Hun peker på penisen hans, og svarer:
– Om du voldtar meg med det der, da blir jeg lurt».