Vits

N’Paul:  -«Har du eit æksempel på sløsing med enærsji»?N’Per :   – «Å færtællja ei hårreisende historie teill ein fleinskaille kær».   Paul:  -«Har du et eksempel på sløsing med energi»......... Læs meire