Vålltækt  

N’Kjell Magne satt å såg på TV seint ein kveill, da’n pluss’li hørdde rop å skrik frå soveromme. 
Hain kutte dit, røske opp dæra … der såg’n ein fræmmen kær som hoppe ut gjønnom glase meins kjærringa hass låg i sænga å gærskreik.

– «Skunn dæ å kut etter’n …», ropte ho, «… dein sniken knulle mæ TO gonger»!

– «TO gonger ??? Hæffer i hælvette skreik du itte da’n gjordde det FØRSTE gongen da»??

– «Neeei … det var jo da’n binnte på runde to at je skjønnte at det itte kuinne væra DÆ»!!!!

 

Kjell Magne satt og så på TV sent en kveld, da han plutselig hørte rop og skrik fra soverommet. 
Han sprang dit, røsket opp døra … der så han en fremmedkar som hoppet ut gjennom glasset mens kona hans lå i senga å skrek.

– «Skynd deg å løp etter ham …», ropte hun, «… den sniken knullet meg TO ganger»!

– «TO ganger ???  Hvorfor i helvette skrek du ikke da han gjorde det FØRSTE gangen da»??

– «Neeei … det var jo da han begynte på runde to at jeg forsto at det ikke kunne være DEG»!!!!

Dreikke å kjøre  

Fær nåa år sea vart lænsmainn i Grue oppringt å tipse om ein mulig promillekjørar.
Hain kjørdde ut fær å sjå om det var nåe i detta, å ganske fort fækk’n sjå ein liten moppedbil som sto pent plassert i vægakanten.
Inni’n satt det ein gammaill kær å drakk rett tå ei vodkaflæske.

Lænsmainn banket på ruta å ba gubben om å sveive ned ruta føre’n sa:
– «Du veit fuill at det itte er læv å dreikke da’n kjører, itte saint?»

– «Joda, kjære lænsmainn, je veit det, det er dæffer je stopper da je skær dreikke!»

 

For noen år siden ble lensmannen i Grue oppringt og tipset om en mulig promillekjører.
Han kjørte ut for å se om det var noe i dette, og ganske fort fikk han se en liten mopedbil som sto pent plassert i veikanten.
Inni den satt det en gammel kar å drakk rett av en vodkaflaske.

Lensmannen banket på ruta å ba gubben om å sveive ned ruta, før han sa:
– «Du vet vel at det ikke er lov å drikke da man kjører, ikke sant?»

– «Joda, kjære lensmann, jeg vet det, det er derfor jeg stopper da jeg skal drikke!»

 

Vits

Lærern:  -«Har du eit æksempel på sløsing med enærsji»?
N’Per:   – «Å færtællja ei hårreisende historie teill ein fleinskaille kær».

 

Læreren:  -«Har du et eksempel på sløsing med energi»?
Per:         – «Å fortelle en hårreisende historie til en flintskallet kar».

Broderlig

– «Du er itte så dom som du ser ut teill», sa bror min.
– «Det er det som er dein stærste færs’kjell’n på øss», svara je.

– «Du er ikke så dum som du ser ut til», sa min bror.
– «Det er det som er den største forskjellen på oss», svarte jeg.

Lønnsfærhandling i gammle daar.  

A Grethe frå Flisa jobbe som hushjælp innafær, å gikk teill husfrua å ville ha lønnsøkning.

– «Og hva er det som får deg til å tro at du fortjener lønnsøkning»? spordde husfruen på fiiiint bymål.

– «Det er tre gruinner teill det», svara a Grethe.
– «Å det er»?

– «Je er bere einn dæ teill å stryke skjorter».
– «Håkken er det som seier nåe sleikkt»?
– «Gubben din sa det».
– «Jaså! Å deinn are gruinn»?

– «Je er ein mye bere kokk einn dæ».
– «Tuill å taus, håkken seier nåe sleikt om dæ»?
– «Gubben din sa det».
– «Hain sa det ja? Å dein treddje gruinn»?

– «Dein treddje gruinn er at je er ei mye bere elskerinne einn dæ».

Nå vart husfrua sprættsint.
– «Sa gubben min det å»?

– «Næi frue, det var det gartner’n som sa».

– «Vel vel, hær mye hadde du teinkt dæ i lønnsøkning»?

 

Grethe fra Flisa jobbet som hushjelp i Oslo, å gikk til husets frue og ville ha lønnsøkning.

– «Og hva er det som får deg til å tro at du fortjener lønnsøkning»? spurte husfruen på fiiiint bymål.

– «Det er tre grunner til det», svarte Grethe.
– «Og det er»?

– «Jeg er bedre enn deg til å stryke skjorter».
– «Hvem er det som sier noe slikt»?
– «Mannen din sa det».
– «Jaså! Og den andre grunnen»?

– «Jeg er en mye bedre kokk enn deg».
– «Tull og taus, hvem sier noe slikt om deg»?
– «Mannen din sa det».
– «Han sa det ja? Og den tredje grunnen»?

– «Den tredje grunnen er at jeg er en mye bedre elskerinne enn deg».

Nå ble husfruen rasende.
– «Sa mannen min det og»?

– «Nei frue, det var det gartneren som sa».

– «Vel vel, hvor mye hadde du tenkt deg i lønnsøkning»?

Nødløsing!  

N’Ole Petter var i dusjen da det ringte på dæra.
Hain fainn ittnå håndkle, så’n tok smekken teill dættera si frå tørkestativet fær å skjule utstyret. 
Hain åpne dæra å utafær sto nabokjærringa, som knakk sammen tå latter å pekte på smekken, der det sto:
– «Vækser å blir stor teill mammas glede»!

Ole Petter var i dusjen da det ringte på døra.
Han fant ikke noe håndkle, så han tok smekken til sin datter fra tørkestativet for å skjule utstyret. 
Han åpnet døra, og utenfor sto nabokona, som knakk sammen av latter, og pekte på smekken der det sto:
– «Vokser og blir stor til mammas glede»!

Det er itte gætt å…  

Ein kær kom på sykkel frå Flisa på væg teill Åslia.

Ner’i Schjellungsalleen måtte’n slæ leins på vægakanten, etter ein blaut fæst.
Meins’n sto der å pisse, tok’n overbalanse å gikk på tryne i grøfta.
Da’n kom teill sæ sjæl att, binnte’n å krabbe ruinnt å famle om sæ.

– «Hæ er det du leiter etter»? spordde’n Paul, som hadde sett aillt samman.

– «Det ko-kommer je it-itte h-aug», snøvle kærn, «mein je ha-hadde nåe i hå-hånna da je da- datt».

 

En kar kom på sykkel fra Flisa på vei til Åslia.

Nede i Schjellungsalleen måtte han slå lens i veikanten, etter en våt fest.
Mens han sto der og tisset, tok han overbalanse og gikk på trynet i grøfta.
Da han kom til seg selv igjen, begynte han å krabbe rundt og famlet om seg.

– «Hva er det du leter etter»? spurte Paul, som hadde sett alt sammen.

– «Det ka-an jeg ik-ikke hu-ske», snøvlet karen, «men jeg ha-adde noe i hå-hånda da jeg da-att».

Orgasme  

Denne dedikeres min kone, da vi har 40 års bryllupsdag nå 23/6-2022.

– «Får kjærringa di lett orgasme»? spordde dein eine.

– «Nei», svara dein are å riste trist på hugu, «dein eineste gonga je hører a rope «je kommer», er da je står å hauller opp heisedæran».

– «Får din kone orgasme lett»? spurte den ene.

– «Nei», svarte den andre og ristet trist på hodet, «den eneste gangen jeg hører henne rope «jeg kommer», er da jeg står og holder heisedøra oppe».

Hardt ærbe

N’Paul ærbe på Langmosaga da’n var ong, å færtærdde mæ nyli hær hardt’n måtte træne fær å tælja de harde påkjeinninga som detta yrket medførte.
Hain færtærdde att’n brukte å stå bak huset med ein 2,5 kilos pottissækk i hær hånd, stræktte ærma sine rætt ut frå kroppen fær så å haulle dam der så leingi hain greidde.
Etter ei staunn gikk’n opp teill 5 kilos sækker, å så 25 kilos sækker, å teill slutt greidde’n å gjæra detta med 50 kilos pottossækker, ein i hær hånd å hain skraut tå att’n greidde å haulle dam i over eit menutt!
Det var da kjærringa hass skaut inn,
– «Ja, å etter hærtt binnte du teill å med å leigge pottiser i sækka å».

Paul jobbet på Langmoen Sag og høvleri når han var ung og fortalte meg nylig hvor hardt han måtte trene for å tåle de harde påkjenningene som dette yrket medførte.
Han fortalte at han pleide å stå bak huset med en 2,5 kg potetsekk i hver hånd, strakte armene sine rett ut fra kroppen for så å holde de der så lenge han klarte.
Etter en stund gikk han opp til 5 kg sekker, og så 25 kg sekker.
Til slutt klarte han å gjøre dette med 50 kg potetsekker, en i hver hånd og han skrøt av at han klarte å holde de i over et minutt!
Det var da hans kone skjøt inn,
– Ja, og etter hvert begynte du til og med å legge poteter i sekkene også.

Tørst baker

 

Dein tørste bakern var itte aillti like heldig med bløtkaken.
Da var det oftest lærlingen Lars Erik som måtte ta støyten.
Ein dag da bakern hadde tigi sæ ei ærbespause på bar’n over gata, kom ein sprættsint kuinde inn med ei bløtkake som så heilt færfærdeli ut.
Nukk ein gong var det’n Lars Erik som fækk gjønnomgå, å det færtærdde’n sjefen da’n kom atteinne.
– «Kuinden sa att’n skuille dukke hugu ditt i krem, trøkke kakebætten inn i aille åpninga i hugu ditt å pynte dæ med blåber», færtærdde Lars Erik.
– «Å hæ sa du da»? spordde bakern.
– «Je»? sa’n Lars Erik, «je bære beklaga at du itte var teillstede».

Den tørste bakeren var ikke alltid like heldig med bløtkakene.
Da var det oftest lærlingen Lars Erik som måtte ta støyten.
En dag da bakeren hadde tatt seg en arbeidspause på baren over gaten, kom en rasende kunde inn med en bløtkake som så helt forferdelig ut.
Nok en gang var det Lars Erik som fikk gjennomgå og det fortalte han sjefen da han kom tilbake.
– «Kunden sa at han skulle dukke hodet ditt i krem, trykke kakebunnen inn i alle åpninger i hodet og pynte deg med blåbær», fortalte Lars Erik.
– «Og hva sa du da»? spurte bakeren.
– «Jeg»? sa Lars Erik, «jeg bare beklaget at du ikke var tilstede».