På kafe

 

– «Kelner», sa gjesten, «je æger ein limfabrikk, å vil gjinne ha oppskrifta på denna sausen»!

– «Kelner», sa gjesten, «jeg eier en limfabrikk, å vil gjerne ha oppskriften på denne sausen»!