Ordtak

  Om du er i Roma, oppfør dæ som ein Romer.Om du er i London, vær ein Londoner.Om du er i Hamburg, pæss dæ så du itte blir tiginn fær ein Hamburger, å etinn.Om du er i Solør, vær dæ sjæl, du greier itte å etterape lokalbefælkningen uansett. Om d......... Læs meire