På restaurant

 

– «Kelner, denna biffen nækter je å eta.  Heint kokken»!
– «Det er det ingen vits i, hain vil itte ha’n hain heiller».

– «Kelner, denne biffen nekter jeg å spise.  Hent kokken»!
– «Det er det ingen vits i, han vil ikke ha den han heller».