Orientering….

N’Kjell Magne var i Bærgen fær å kute orientering, å da’n kom ut tå toge, spordde’n ein gutt som sto på stasjon:

– «Er det sainnt at det reigner hær dag her i Bærgen»?

– «Nei», svara gutten, «om vintern heinner det sæ at det snør».