Skuespellar

N’Lars Erik hadde leingi drømmt om å bli skuespellar, å teaterlaget skuille sætta opp ein ny forestilling på rådhusteateret.

Hain søkte, prøvespellte å fækk hovedrolla. Gla som ei lærke komm’n hemmatt å sa ått far sin:

– «Pappa, je fækk hovedrolla, je skær spelle gubben i «Sølvbrølluppet».

– «Bra, gutten min», svara far hass, «er du heldig kainn det heinne du får ei rolle med replikker neste gong».