A Tove

A Tove, ei smeillvakker, gærfin blondine gikk bort teill brusautomaten på Kaktus, å hå nådde’n rætt føre ein handelsreisende, som hadde eti sailt sill, å var gærtørst.Ho åpne... Læs meire