Itte gætt å færklare

Da’n Kjell Magne var liten, dreiv’n som gutter flæst, masa, grov å spordde om aillt milla himmel å jord. Ein dag rætt føre’n sævne spordd’n mor si:

– «Hæ er detta du har på bringen, mamma»?

Mor hass vart litt flau, å visste itte hæ’a skuille svara, så ho sa:

– «Detta får du spærrja far din om i mårå»! (seikker på att’n kom teill å ha glæmmt det mårån etter).

Mein det hadden itte, å far hass svara:

– «Det er ballonger. Da a mamma deier, kain vi blæsa dam opp så ho kommer teill himmeln».

N’Kjell Magne var teillfreds med færklaringa, å det vart itte sagt nåe meir føre far hass kom hemmatt frå ærbe midt på dagen eit par vikur seinere. Da skreik’n Kjell Magne meins’n gærkute mot far sin:

– «Pappa, pappa, kom fort, a mamma deier».

– «Ro dæ ner litt nå,å færklar mæhæ du meiner. Hæffer trur du att’a mamma deier»?

– «Je såg at’n onkel Kåre dreiv å bles opp ballonga hennes meins’a skreik .. «Herre Gud, nå kommer je»!