Sleipen

Sleipen var ein kjinnt dærsæljar, å ein dag rint’n på hos a Mona:

– «Vil du kjøpe boka «500 bortfærklaringer da kjærringa spær om hæffer du kommer så sint hemmatt»?

– «Hæffer i aill væla skuille je villa kjøpe dein»?

– «Fær det atte je akkurat har saullt ei ått gubben din».