Planleigge ferie

(Skrivinn leingi føre Korona)

Fugger’n, fisken å krokodilla diskuterte hært dam skuille på ferie.

Fugger’n sa:
– «Je kainn flige, a mamma kainn flige å’n pappa kainn flige, så det blir nukk ein flitur».

Fisken sa:
– «Je kainn svømme, a mamma kainn svømme å’n pappa kainn svømme, så det blir nukk ein svømmetur».

-«Hæ med dæ?», spordde dam krokodilla, å dein svara:
– «Je er stor i kjæften, a mamma er stor i kjæften å’n pappa er stor i kjæften, så det blir nukk ein tur teill Våler.»