Vikinger

I 1940 vart Norge angripi tå tyskera, å de norske soldata vart treingt bakover, slag fær slag.

Oppe ved Finnskogen var det ein tropp, som trakk sæ atteinne – over svænskegreinsa. Ein tå de svænske greinsevaktom ville ha det litt morro med gutta, å sa:

– «Å der har vi de modige norske vikinga, som vi har hørdd så mye om».

– «Å nei, dam er att hemme å slæss dam», svara’n Åge, «meins vi vart eni om å gjæra svænsker tå øss».