Jobbe på sirkus

Ein kær kom bort teill sirkusdirektør’n, å spordde etter ærbe.

– «Hæ kainn du»? spordde dirken.

– «Je kainn immitere ein fuggel», svara kærn.

– «Det har vi frå fær».

– «Ja ja, je får prøve eit ainne sirkus da», sa kær’n å flaug sin væg….