Basar på greindehuset

Velle hadde teillsteillning på greidehuset att, å aille skuille som ailltid ha med sæ kaker.

Å som ailltid spordde je:
– «Hæsse kaker skær je ta med mæ»??

I år vart’n Helge færbainna, tydelig lei tå detta spørsmåle, å sa:
– «Å bære ta med dæ nåa færpulte kaker».

Hain svarar neppe det neste gong!