Hopp til innhold

N'Ole gikk bortover jorde, da'n fækk sjå ein diger Audi i vægakanten. Jæmte Audi'n sto ein gubbe på knea, å drakk vattn frå bækken.
N'Ole skreik ått gubben:
- "Du må itte dreikke detta der, mækka frå kuen mine reinner ut i bækken rætt åvafær"!

- "Jeg er fra Bærum", svara gubben, "jeg forstår ikke hva De sier".

- "Jeg sa at dersom De bruker begge hendene får De i Dem dobbelt så mye vann"!

N'Kjell å kjærringa hadde vøri gift i 25 år, å nå skuille dættera giftes bort.

Ækteskapet hadde vørtti nåe stormfuillt, ho vart streingere å streinger, å'n Kjell fækk itte væra med på jakt, fisketurer å guttekveiller leinger.

Så vart det hass tur teill å haulle tale, å etter å ha rost brura opp i skyen, binnten å tala om sitt eget brøllup.

- "Ja, je var så gla i a, ett je kuinne ha eti opp'a", sa'n, "å nå fær tia angrer je på at je itte gjordde det"!

Ei ong jinte frå Namnå fækk sæ sæmmarsjobb på børstefabrikken på Flisa, med å plokke ut børster med feil. 

Vikua etter fækk'a pæsse "hårmatarn", å sjå teill at børsta fækk rætt meingde bust.

På onsdan komm'a inn teill formainn, å sa:

-  Je tær itte ærbe her leinge, det smitter".

- "Mein hæ er det du seier? Smitter? Det skjønner je itte".

- "Je binner å få hår både her å der på skrætten"  sa a, å pekte uinner ærma å .... 

- "Mein det er heillt naturli det, bære sjå her", svara formainn, å drog ner boksen.

- "Å dæven", sa Gruejinta, "du må ha ærbe her leingi, du har jo fått skaft au"!