Brøllup

Far teill brura reiste sæ, kremte å binnte på ei lang å omsteindi tale.

Som vanlig er, lovpriste’n dætteras goe egenskaper å avsluttet med:
– «Å få a Mona teill kjærring er jo som å vinna Det store loddet»!
Itte leingi etter var det brudgommens tur teill å seia nåa ord.
– «N’Svigerfar nævnte jo at je har vønni Det store loddet», binnte’n, «å da sainnt skær seias, var det itte heilt uveinte, så mange nommer som je har tigi»!