Får væra med

N’Leif Rune hadde gruinn teill å misteinke at kjærringa var utro, å skreik ått’a:

– «Je har fått nukk!! Je vil itte spelle annenfiolin meir»!!!

– «Med det instrumeinnte du har, skær du væra gla fær at du i det hele tatt får væra med i orkestre»!