Hopp til innhold

A Mona gikk teill lænsmainn fær å meille peingepongen stølinn. 

- "Å hærtte hadde du pongen"? spordde betjenten. 

- "Vel, det var ganske mye peinger i'n, så jeg hadde'n i trusa". 

- "Ja, mein da måtte du fuill fær fanden ha merket att'n vart borte," sa lænsmainn. 

- "Ja", svarta a Mona, føre ho fort la teill:

- "Je mærke jo at kær'n var neri der med hånna si ... mein je truidde jo att'n hadde ærlige hensikter"!

To skjømeinn frå Våler fækk brev hemmafrå.
Dein eine sætte i eit jubelbrøl:
- "Hurra. Je skær bli pappa".
- "Mein hæss kain det ha sæ", spordde dein are, "vi har jo itte vøri hemme på to år".
Hain første vart lei sæ, å gikk å gruble. Dagen etter var'n bli som ei lærke, å sa:
- "Det er OK, du veit det er tre år imilla mæ å bror min"!

Telefon' min ringte, å je sa "Hallo".
Da binnte to kærer å sjonge "Gratulerer me' dan" i u-dur.
Da dam var ferddi, spordde je håkken det var som hadde bursdag, fær det var itte mæ.
Dam beklaga at dam hadde ringt gæli nommer, å je sa:
- "Det er heilt greit, dø treinger virkeli mye øvelse"!

Tre kærer satt uttafær gammlehjemme på Kirkenær ein dag i juni.

N'Ola:

- "Je skuille gå teill buttikken på frædan, mein kom bære hælvvægas føre je fækk så vont i beina att je måtte snu.  Beina mine er ittnå goe leinger".

N'Per såg på'n å sa:

- "Je skuille måka innkjøringa på lærdan, mein greidde bære hælve føre je måtte gi mæ, riggen er itte go lenger".

N'Nils teinkte sæ gætt om føre'n sa:

- "På sindas-kveill'n fækk je løsst teill å kose litt me kjærringa, å sa det ått'a. Da snuidd'a sæ i seinga å sa "Nå att, det er jo bære 5 mennutter sea sist", så det er hugu med mæ...".

Finnskogingen kjinte sæ litt tufs og gjekk åt doktorn. Vi skær ta nåån prøver, så vi finn ut hå som feile dæ, sa doktorn.
Hain kom att med ei alvorlig mine: jeg har to dårlige niheiter åt dæ, san: håssen vil du ha dom? Je tek det verste først, sa Finnskogingen.
- Ja, det er at du har HIV og at det har utvikle sæ teil AIDS, sa doktorn.
- huffda, sa Finnskogingen. Og det are?
- Jo, det er at du har fått Alzheimer, sa doktorn.
- Gætt det itte var AIDS da, sa Finnskogingen

(Bidrag fra Kjell Magne Nordvi)

Ein familie var ute på lærdas'handling. 
I kassakø'n fækk pappa'n eit digert kyss tå dein fire år gammle dættera. Mora spordde om itte ho skuille få eit kyss å. 
- "NEI"! svara dættera høgt å tyd'li, "fær du hadde tissen hass pappa i muinn din i dag tili, så dæ kysser je itte"!

Tellefon ringte, det var eit ukjinnt nommer.
Je: -"Ja, hallo .."?
Eit kvinnfælk sa "Hei".
Ho: - "Hei, prater je med Bjørn Foss Gravingen"?
Je: - "Ja, hæ gjeiller det"? (lukter selger ...)
Ho: - "Jo, je ringer ifrå (Kommerittehaugnavne), å lurer på om je kain stille dæ nåa spørsmål om bruken tå internett"?
Je: - "Ja, sjælsagt. Bære fyr laus, mein først må je få væta hært je skær seinne faktura'n"!
Ho: - "Faktura'n ..."? (litt nølende å ufærstående)
Je: - "Ja, faktura'n. Du vil stille mæ nåa spørsmål som je skær svara på, å som konsuleint gjær je da itte detta gratis. Du ærber fuill itte gratis du heill"?
Ho: - "Ehh, nei, mein vi betalar vanligvis itte fær at fælk svarar da ...".
Je: - "Nei, det er muli det, mein nå har vi aillt brukt fleire menutter tå tia mi, å kommer vi opp i meir ein 10, så fakturerer je fær ein heil time. Det kommer teill å bli 1.100 kroner, pluss moms. Så, hærtte seinner je faktura'n, å håkken skær je oppgi som referanse .."?
*Klikk* Duut duut duut ....