Hopp til innhold

De Hofferske fjellvettregler:

1. Sei itte teill einn kjæft hærte du går. Det har damm faen itte nåe me!

2. Gå fær aill del aleine. Da er det færre som går sæ bort.

3. Ta med dæ kort og kompass. Går du dæ bort, så dreikk opp spriten i kompasse, ta fram kortstokken og leigg einn kabal. Da kommer det einn jævel og færtæljer dæ at du kainn leigge Spardama oppå Hjærterkongen!

4. Spar på kræften da du græver dæ ned. Komm haug at du antageli må græva dæ opp att sjæl.

God Påske aille sammen

 

Gutten kom hem frå skula:
- "Pappa... Mattelærern vil prate med dæ, du må dra innom skula ein dag".
- "Hæ har du gjort nå"?
- "Hain spordde mæ om hæ 6*5 var, å je svara 30. Så spordde'n mæ hæ 5*6 var, å da svara je at det er da fær faan det samma".
- "Ja, det er da fær faan det samma. Je skær ta mæ ein tur", svara far hass.
Dagen etter kom guttongen hem, å spordde far sin:
- "Har du vøri å prate med mattelærern"?
- "Itte einnå".
- "Da du er innom, så må du ta ein prat med gimmlærern å".
- "Hæffer det"?
- "Jo, i gimmen i dag ba'n mæ først om å løfte vinsterfoten, å så, da je gjordde det - så ba'n mæ om å løfte høgrefoten. Da spordde je'n: Hæ skær je stå på da da? Kukken"?
- "Ja, hæ faan meinte'n du skuille stå på? Je får fuill dra innom ein tur".
Tredje dagen kom gutten hem frå skula att:
- "Har du vøri på skula pappa"?
- "Neeei... Itte einnå"...
- "Da treinger du itte dra... je har vørtti utvist".
- "Hæ har du gjortt nå"?
- "Je vart kaillt inn på rektors kontor, å der satt både mattelærern, gimmlærern å slaudlærern..".
- "Hæ i hælvette gjordde slaudlærern der"?
- "Ja, det var akkurat det je spordde om"!

A Aud kjørdde ruinnt på aildershjemmet i ruillestol, tute å laga billyder.
N'Hans stoppe a:

- "Førekort takk", sa'n.

Ho ga'n ein gammaill kassalapp.

- "Greit, kjør videre".

Neste gong mått'a vise vognkort, å ga'n ein særviett.

- "Ok, kjør videre".

3'a gonga ho kom, sprang'n Hans fram, splitter nækjinn med reisning.  A Aud bråstoppe å utbraut med eit smil:

- " Promillekontroll....

N'Paul å'n Einar dreiv å haugg temmer oppved Morttjeinne, å luinne med heist.

Ein dag ville itte heisten dreikke, å vart treigere å treigere.  Dam leigde'n bort teill Morttjeinne, mein hain ville itte dreikke.

- "Du får ditte hugu på'n uinner", sa'n Paul, "så suger je der bak".

N'Einar ditte, å'n Paul saug, så bråslapp'n Paul å sa:

- "Haull hugu på'n litt åva bætten, det kommer bære slam å mækk".