Hopp til innhold

N'Paul var på ferie i New York, mein hain kuinne itte eingelsk. Etter nåa daar traff'n ein nordmann somm'n kuinne prate med, å i sin glede over detta spainderte'n mange drinker på sin lainnsmainn. Teill sluitt vart beigge gærfuille.

Da'n Paul sjangle mot hotelle sitt utpå nætta, sang'n norske stev fær fuill hærs. Ein politimainn prate ått'n på eingelsk, mein'n Paul bære ba'n haull kjæft, på norsk.

- "Hæ! Seier du at je skær haulle kjæft"! sa polisen streingt (det viste sæ å væra ein norsk-amerikaner).

- "Å herregud"! sa'n Paul, "har je vørtti så fuill att je kain prate eingelsk"?

Bonden var kjinnt som både streing å sprættsint, å ein dag hadde'n tigi eine dreingen så øra flaggre.  Dreingen var hærm, å klaga fært da'n traff yngste dættera teill bonden.
Ho var ein ornt'li skøyer, å sa at neste gong skuille'n bære seia "Kjiss mæ i ræva", å beinkute derifrå.
Nåa daar etterpå fækk'a sjå far sin i fuillt firsprang ruint hushjørne, i hæla på dreingen.

- "Hæ er det dø kuter fær, breinner det nåen stann"? skreik a.
- "Denne lømmel'n ba mæ kjissen i ræva", svara bonden.
- "Jammeinn, det haster da fuill itte så fært å gjæra det"?

A Karin å'n Ola var på ferie oppi Gol, å gikk sæ ein tur i fjellet.  Pluss'li svikte gruinn, å dam datt ner på ei fjellhylle.

Dette vart observert, å ein reddningsaksjon starte.  Mainnskapa kom på plass, å leder'n ropte ned:
- "Ta det bære roli nå, vi er ifrå Gol Røde Kors".

N'Ola svara:
- "Vi har kjøpt lodd"!

N'Lars innpå Finnskogen hadde vøri ongkær i 50 år, hain var gardbrukar å fiskjar. 
Så fainn'n sæ eit kvinnfælk i nabobygda, å detta førte teill at giftermål vart aktuelt. 
N'Lars binnte å bygge uthus på gar'n, det gamle var ittnå tess. Ein dag kom nabon borttom å sa:
- "Je hører at du skær gifte dæ, Lars"?
- "Ja, mein je må få opp detta uthuse først".
- "Mein kain itte brura få bo inne hos dæ så leingi da"?

Ein bonde frå Grue hadde aillti hatt løst teill å delta i bygdas offisielle liv å levnet, mein var itte kømminn med i nåe styre å steill.

Så heinnte det att'n vart værdd teill varamainn i styret fær Meieriet, å gubben gikk hem frå møtet, kry som ein hana. Nyheten ville'n veinte med å færtællja kjærring å dreing teill mårån etter.
Ved frokostbordet, meins hain å kjærringa satt sammen med tjenestefælka, kladde'n itte å dy sæ leinger, å sa teill kjærringa:
- "Veit du håkken du har liggi med i nætt, Laura"?
- "Je har fuill ligge sammen me dæ, je"?
- "Å nei du, i nætt har du liggi me ein varamainn"!

Ein gruekær var å besøkte ein vænn i Trondheim.
Trønder'n ville vise fram bi'n, å da dam kom teill Torvet, så dam på statua tå'n Olav Tryggvason.
- "Hæ er detta fær gubbe"? spordde gruekær'n.
- "Der er'n Olav Tryggvason".
- "Hærtte var'n i frå hain da"?
- "Hain var trønder da, sjø", svara trondhjemmer'n.

Så gikk dam teill Frukjærka i parken, å der såg dam statua tå'n Trondenskjold.
- "Å håkken er detta"? spordde gruekær'n.
- "De er'n Tordenskjold, hain å var trønder", svarte trondhjemmer'n.

Kæra gikk så teill Nidarosdomen, der dam stanset framma Væstskipet med de 12 disippla i refugene.
- "Å håkken er dessa fær nåen"? spordde gruekær'n.
- "Detta er de tolv apostla", svara trønder'n.

- "Ja, dam var fuill trøndere dam å? fleipe gruekær'n.

- "Ja, aille samman, uinntatt'n Judas, hain var frå Grue"!