Hopp til innhold

A Torunn var pæsse færbainna på gubben, fær hær eineste fræda ville'n ut på pubben, å træffe gutta.

Ein dag fækk'a det fær sæ, att'a skuille bli me'n, å sjå hæ'n egentlig dreiv med, å ho vart me'n inn.

- "Hæ skær du ha, kjærring"? spordde gubben.

- "Je tær det samma som dæ".

Hain bestillte to øl, å sværdde sin rætt ner. Ho tok ein muinnfuill, å spuitte det ut att:

- "Hæ faan er det du dreikker? Detta smakar jo ommtreinnt som ku-piss"! skreik'a.

- "Da håper je du skuitter å klaga på atte je KOSER MÆ her"!

3 Visninger:

A Randi vakkne teill normal tid, treitt å fæl, å sto opp fær å koke mårråskaffen. Etter hærtt som ho gradvis vakkne, gikk det opp fær'a at dættera hadde vørtti vaksinn - hadde itte kømmi aleine hemmat frå fæsten.

Etterrsom lufta tå kaffen bredde sæ i huset, sto ongdomma opp, å hå fækk hælse på "mågen". Som vanli da a Randi var useikker, drog'a ein vits, ein gærgo svænskevits.

- "Du, jag e faktisk svensk, jag", sa mågen.

- "Å gud, uinnskill", sa'a Randi, "skær je ta'n ein gong teill, gærsakte"?

7 Visninger:

N'Paul å kjærringa var på haldletur innafær, da bil'n streike inne i parkeringshuset.
Hain ba kjærringa gå i butikka, så skuille'n fikse bil'n meinns'a handle.
Da a kom atteinne teill bil'n, fækk'a sjå at det sto gærmange der å glana, å så fækk'a sjå nåa hårete bein som stakk ut.

Mein, det kom klart fram att'n itte hadde på sæ uinnerbokser, fær "kronjuvela" stakk ut på eine sia tå shortsen. "n'junior" stakk hugu ut på are sia.

Ho var gærflau, å rødmende beigd'a sæ ner å dytte "steille" på plass.

Da'a reise sæ, såg'a rætt inn i auga på gubben, som sto å såg på.

Mekkanikkern måtte sy 5 sting i painna.

8 Visninger:

To kærer satt på ein beink utafær Samvirkelaget (som kailler sæ "Ækstra-kop").

- "Nå har je vørtti gammaill", sa'n Paul, "je har hatt to hjærtteopp'rasjoner, ein hofteopp'rasjon å je har bytte beigge knea.
Prostata'n min tok dam i fjor, å da fækk je au påvist diabetes. Je er hælvblind å hører nesten ittnå, om det itte bråker som ein flymotor.
Je tær ti færskjellie meddisiner, som gjær mæ svimmel å fører teill atte je nesten sævner stående.
Je trur je binner å bli dement, å har nesten itte følelser i ærmer å bein.
Je kåmmer itte haug hær gammaill je er, å je har miste nesten aille vænna mine.
Hadde je itte hatt førerkort så veit je itte hæ je hadde gjort".

8 Visninger: